Jeanssons Stiftelser
- har till uppgift att ge stöd till medicinsk forskning
Hem Anslag Stipendiater Styrelse & Adresser Om Jeanssons Stiftelser In English
 
Jeanssons stiftelser delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 4-7 mkr. Forskare som i första hand kommer i fråga är disputerade forskare som fullgjort en postdoktoral utbildning och som är i färd med att bilda en egen grupp. Anslagen är för närvarande i storleksordningen 200-500 tkr. Ansökningstider kungörs via Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och övriga medicinska fakulteter samt på stiftelsens hemsida.
 

 
Etableringsanslag till yngre forskare som är i färd med att etablera sin egen oberoende forskargrupp. Den sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2009 eller senare.

Ansökningssystemet för år 2015 är öppet mellan den 11 maj och den 16 juni kl. 24:00. Ansök här »
 


 
Malin Lagerström (ovan) forskare vid Uppsala universitet har tilldelats ett personligt nyinstiftat pris om 50 000 kronor i hennes egenskap av särskilt framstående ung forskare och gruppledare inom medicin. Malin har på kort tid byggt upp en forskargrupp som studerar funktionen hos de nätverk av nervceller som registrerar och reglerar smärta och andra känsleintryck. Forskningen, som är nydanande, har stor potential att leda till bättre behandling av kronisk smärta. Läs mer »

Hem | Anslag | Stipendiater | Styrelse & Adresser | Om Jeanssons Stiftelser | In English